PHONE BOOK

Emergency

Name Number
Police, Fire, Ambulance 112
Police Control Room 100, 0821-2418139, 0821-2418339
Fire 101
Ambulane 102, 108

Enquiry

Name Number
Bus Enquiry (Suburban) 0821-2443490, 0821-2520853
Bus Enquiry (City) 0821-2425819
Railway Enquiry 139

Helpline

Name Number
Child Helpline 1098
Emergency Relief Centre on National Highways 1033
Women Helpline 181
National Aids Helpline 1097
Railway Helpline 1512
Mysuru City Corporation Helpline 1913, 0821-2418800, 0821-2418816

24 Hour Pharmacy

Name Number
BGS Apollo Hospital 0821-256666
B M Hospital 0821-2511771
Chandrakala Hospital 0821-2517809
Janatha Bazar Drug Store 0821-2437468
JSS Hospital 0821-2563843
Kamakshi Hospital 0821-2544167
Mission Hospital 0821-2420102

Department of Police

Name Number
Commissioner of Police 0821-2418300
DCP - Law & Order 0821-2418301
DCP - Crime & Traffic 0821-2418302
DCP - C.A.R. 0821-2418303
ACP - Devaraja 0821-2418305
ACP - Narasimharaja 0821-2418311
ACP - Krishnaraja 0821-2418318
ACP - Traffic 0821-2418325

Police Stations - Law & Order

Name Number
Alanahalli Police Station 0821-2418311
Ashokpuram Police Station 0821-2418321
Cyber Crime Police Station 0821-2418598
Devaraja Police Station 0821-2418306
ACP - Devaraja 0821-2418305
Economic and Narcotics Crime Police Station 1908
Hebbal Police Station 0821-2418318
Jayalakshmipuram Police Station 0821-2418516
Krishnaraja Police Sation 0821-2418119
Kuvempunagara Police Station 0821-2418324
Lashkar Police Station 0821-2418307
Laxmipuram Police Station 0821-2418320
Mandi Police Station 0821-2418313
Metagally Police Station 0821-2418315
Narasimharaja Police Station 0821-2418312
Nazarbad Police Station 0821-2418308
Sarswarthipuram Police Station 0821-2418123
Udayagiri Police Station 0821-2418309
Vanivilasa Puram Police Station 0821-2418314
Vidyaranyapuram Police Station 0821-2418122
Vijayanagar Police Station 0821-2418317
Women Police Station 0821-2418310

Police Stations - Traffic

Name Number
Devaraja Traffic Police Station 0821-2418326
Krishnaraja Traffic Police Station 0821-2418330
Narasimharaja Traffic Police Station 0821-2418328
Siddhartha Traffic Police Station 0821-2418527
Vanivilasa Puram Traffic Police Station 0821-2418529

Mysuru City Corporation

Name Number
Mayor 0821-2418801
Deputy Mayor 0821-2418805
Commissioner 0821-2418803, 7848812344
Deputy Commissioner -Admin 9742164846
Deputy Commissioner - Revenue 9902638586
Deputy Commissioner - Development 9448057022
Chief Accounts Officer 0821-2418807
Town Planning Officer 9449515808
Public Relation Officer 9886102607
Health Officer 9481820856
Zonal Commissioner Zone 1 9845267307
Zonal Commissioner Zone 2 9731946699
Zonal Commissioner Zone 3 9980557442
Zonal Commissioner Zone 4 9731946699
Zonal Commissioner Zone 5, 6 9901669409
Zonal Commissioner Zone 7 9845731414
I/C Zonal Commissioner Zone 8 8073995839
Zonal Commissioner Zone 9 9448061719
Executive Engineer
Executive Engineer - Electrical 9448523317
Executive Engineer - Civil (East) 9448087742
Executive Engineer - Civil (West) 9844439568
Executive Engineer - Water Supply 9741125365
Veternary Officer 9448045604

Mysuru City Corporators

v
Ward No. Area Corporator Number
1 Hebbal, Lakshmikanthanagar B. Lakshmi 9901423340
2 Manche Gowdana Koppalu Prema 9945732169
3 Mahadeshwara Layout K.V. Sridhar 9900908020
4 Hebbal, Lokanayakanagara Pailwan Srinivas 9900192368
5 Kumbarakoppalu Usha 8951269389
6 Gokulam SBM Manju 9886249004
7 Metagalli V. Ramesh 9164048862
8 Bannimantap Hudco Layout Akmal Pasha 9731937317
9 Kesare Samiulla Khan 9538654578
10 Rajeeva Nagara Anwar Baig 8546994957
11 Shantinagara, Mahadevpura Road Pushpalatha 9741555589, 9980029922
12 Shantinagara, Indragandi Road Ayaj Pasha 9945627878
13 Udayagiri Ayub Khan 9845278362
14 Satyanagara Savud Khan 9845480644
15 Rajendranagar Pradeep Chandra 9916588800
16 Subhash Nagara Arif Husain 9901194440
17 Bannimantap Reshma Bhanu 9448064382, 9844463232
18 Yadavagiri Guru Vinayak 9035387708
19 Jayalakshmipuram Bhagya Madesh 9880905005
20 Vijayanagara M.U. Subaiah 8884564993
21 Gangotri Layout C. Vedavathi 9986560381
22 Paduvarahalli Namratha 9880866667
23 Subbarayanakere M. Pramila 9964874954
24 Mandi Mohalla C. Ramesh 9845268268
25 Tilak Nagara R. Rangaswamy 9845610944
26 Meena Bazaar Tasneem 9738334034
27 Veeranagere Mohamad Raphiq 9845129813
28 Gandinagara Dr. Ashwini 9060912727
29 N R Mohalla Syad Hasarathulla 9901315552
30 Kyatamaranahalli Usha 9845030532
31 K N Pura, Ghousia Nagara Shaphi Ahamed 9663562485
32 Usmania Nagara, Ghousia Nagara A Block Shanthakumari 9449203240
33 Aziz Sait Nagar Bashir Ahamed 9845288786
34 Kalyanagiri Hajeera Seema 9448350923
35 Sathagalli Sathvik 9731474999
36 Yaraganahalli, Ambedkar Colony Rukmini 9900162646
37 Raghavendra Nagara Ashwini 7337776494
38 Giribovi Palya C. Sridhar 9886610599
39 Gayatri Puram 1st Stage Sathyaraj 9945622701
40 Lashkar Mohalla M. Sathish 9342156363
41 Devaraja Mohalla R. Nagaraj 9448069599
42 K G Koppal M. Shivakumar 9945166696
43 T K Layout Gopi 9342050607
44 Janatha Nagara Savitha 9900119004
45 Sharadadevinagara K. Nirmala 9448654164
46 Dattagalli M. Lakshmi 9901601015
47 Kuvempunagara Shivakumar 9448403302
48 Jayanagara M.S. Shobha 9686202120
49 Lakshmipuram N. Sowmya 9845046919
50 Sunnadakeri V. Lokesh 9972918999
51 Agrahara B.V. Manjunath 9343441210
52 Ittigegudu Chayadevi 8095659727
53 Kurubarahalli Roopa 9108212468
54 Gundurao Nagara Puttanigamma 9845116206
55 Chamundi Puram M.V. Ramaprasad 9448048217
56 Krishnamurthypuram Begum(Palavi) 9845326246